BINA 2014

CEUS je bio partner manifestacije BINA 2014 i organizator radionice Aktiviranje Centra mesne zajednice Fontana.

Urbanističko-arhitektonski okvir koji je pružio Novi Beograd, kao funkcionalistički grad u duhu modernističkog planiranja, pogodovao je punom prostornom izrazu koncepta mesne zajednice, predviđenog u okviru šire koncepcije stanovanja i naseljavanja u samoupravnom socijalističkom društvu. U tom kontekstu, izgrađen je određeni broj specijalizovanih građevina i kompleksa kojima je dodeljena funkcija centra mesne zajednice.

Specifičnost jugoslovenskog društveno-političkog uređenja imala je velikog uticaja na stambene politike, u čijem okviru nastaje i koncept mesne zajednice sa specifičnim objektima i ambijentima. Izložba i stručno vođena šetnja upoznali su publiku sa idejom i realizacijom mesne zajednice kao celine, i posebno centra mesne zajednice kao njenog stožera.

Programom demonstracionog aktiviranja Centra mesne zajednice Fontana u toku trajanja manifestacije BINA 2014 neki od prostora u okviru centra mesne zajednice Fontana su reaktivirani, čime je prezentovana i revalorizovana tematika centra mesne zajednice kao specifičnog oblika javnog prostora.