Radionica

  • Print

Radionica na temu planiranja održive urbane mobilnosti organizovana je u saradnji Centra za eksperimente i urbane studije – CEUS sa Programon UN za razvoj (UNDP Serbia), u okviru seminara „Održiva urbana mobilnost“, u petak, 19. septembra 2014. godine, od 9 do 16 časova u Gradskoj upravi Grada Beograda (velika sala), Trg Nikole Pašića 6.

 


 

Seminar je predstavljao jednu od aktivnosti u okviru obeležavanja Evropske nedelje mobilnosti (ENM) 2014. godine.

Na seminaru su predstavljeni najvažniji rezultati UNDP/GEF projekta „Podrška održivom saobraćaju u gradu Beogradu“, koncept „CIVITAS Beograd – imati inspiraciju“ projekta, kao i realizovane i planirane aktivnosti ključnih institucija koje doprinose održivom razvoju Beograda, saobraćajne mere sprovedene kroz međunarodne projekte u regionu, ali i aktuelni pozivi za projekte i mogućnosti za finansiranje budućih aktivnosti i inicijativa.

Seminar je trajao od 9 do 16 časova, a sama Radionica se održala u drugom bloku seminara, od 13 do 16 časova, formatirana u dva bloka predavanja i diskusija.

Program (PDF)

Pozivno pismo (PDF)

Svrha same Radionice je bila da se predstavi POUM koncept svim lokalnim akterima, da se informišu zainteresovane strane o prethodnim i budućim aktivnostima u Beogradu (Smartplan, Prva faza SUTP-a, Studija javnog prevoza i koncept Strategije razvoja saobraćaja grada Beograda), da se predstave iskustva gradova iz regiona (Ljubljana, Nova Gorica, Zagreb, Koprivnica, itd) i da se otvori diskusija o potrebama Beograda, o ulogama i odgovornostima pojedinačnih institucija, ali i o inicijativama u drugim gradovima i naseljenim mestima u Srbiji.

 


 

Radionica je imala za cilj da pomogne u pripremi predloga za dalji razvoj Plana održive urbane mobilnosti Beograda, odnosno za integrisanje principa POUM u dokumente koji su u razvoju, kao i da pruži smernice za strateško planiranje saobraćaja u drugim gradovima u Srbiji.

Tokom Radionice, iskustva Ljubljane su Beogradu preneli prostorni planer dr Aljaž Plevnik, zaposlen u Urbanističkom institutu Republike Slovenije, i Vladimir Babić, gradski koordinator projekta CIVITAS Elan za Ljubljanu (2008-2012) i regionalni koordinator mreže CIVINET Slovenija & Hrvatska (2013-2016).

Prezentacije:

Uvodna reč o CIVITAS Fondu za aktivnosti, CIVITAS okvir i osnovni POUM principi - Ana Mitić, Centar za eksperimente i urbane studije - CEUS

POUM Ljubljane izrađen u okviru CIVITAS ELAN projekta - Aljaž Plevnik, Urbanistički institut Republike Slovenije

Saobraćajne mere CIVITAS ELAN i CIVITAS MOBILIS projekata - Vladimir Babić, gradski koordinator projekta CIVITAS Elan za Ljubljanu (2008-2012) i regionalni koordinator mreže CIVINET Slovenija & Hrvatska (2013-2016)

Iskustva sa različitim oblicima POUM i preporuke za pripremu POUM projekata - Aljaž Plevnik, Urbanistički institut Republike Slovenije

CIVINET mreža: 24 grada u Sloveniji i Hrvatskoj i 14 partnera - Vladimir Babić, gradski koordinator projekta CIVITAS Elan za Ljubljanu (2008-2012) i regionalni koordinator mreže CIVINET Slovenija & Hrvatska (2013-2016)

Pregled strateških dokumenata od značaja i otvorenih i budućih poziva za projekte - Ana Mitić, Centar za eksperimente i urbane studije - CEUS

 

     

Ovom događaju je prisustvovalo preko 60 učesnika iz različitih sektora. Neki od njih su

Predstavnici Gradske uprave:

- Sekretarijat za saobraćaj

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove 

Sekretarijat za zaštitu životne sredine 

Agencija za investicije i stanovanje

Predstavnici javnih komunalnih preduzeća:

Gradsko saobraćajno preduzeće "Beograd" 

Predstavnici ostalih preduzeća i organizacija:

"Urbanistički zavod Beograda"

"Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda"

Predstavnici akademije:

Saobraćajni fakultet 

- Geografski fakultet

Organizacije građanskog društva:

- Stalna konferencija gradova i opština

- Beociklizacija

- Inicijativa za urbanu mobilnost, itd.

Dodatno,  Radionici su prisustvovali i predstavnici ostalih gradova i naseljenih mesta u Srbiji, kao i zainteresovani studenti.

     

     

 

Kako Srbija nema CIVITAS Nacionalnu mrežu, Radionica je bila promovisana kroz CIVINET Slovenija-Croatia i otvorena za CIVINET participaciju.  

Sekretarijat za Saobraćaj Grada Beograda, Urbanistički Zavod Beograda i strukovno udruženje CEUS već su sarađivali na pripremi predloga projekta za Horizont 2020 Poziv MG.5.3-2014. Tackling urban road congestion, kada su potvrdili spremnost da budu pridruženi partneri iz Beograda na predlogu projekta OPTI-MOVE koji se bavi progresivnim načinima za povećanje učešća pešačenja i bicikliranja u vidovnoj raspodeli saobraćaja u gradskom okruženju.