Edukativni program

  • Print

U okviru projekta pripremljena je kratka Brošura Radionice, a biće pripremljen i Katalog i Završni izveštaj projekta. Nagrađeni studentski radovi će biti predstavljeni u navedenim publikacijama, kao i na sajtu organizatora.

 

              

 

Prezentacije sa Radionice u okviru Seminara "Održiva urbana mobilnost", 19.09.2014. godine - deo programa ENM 2014: